FORGOT YOUR DETAILS?

WELKOM/MISSIE

Het internaat Redingenhof is een ingebouwd internaat en gelegen op de campus Redingenhof te Leuven.

Het internaat “Campus Redingenhof” is exclusief toegankelijk voor jongens en meisjes uit het GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) vanaf het secundair die school lopen in campus Redingenhof.

Omdat de school ‘Campus Redingenhof’ met een aantal federaties een convenant heeft gesloten, heeft dit ook impliciet en expliciet zijn consequenties voor het internaat.
Leerlingen topsport hebben een aangepast studieschema en ook voor hun voeding wordt een extra inspanning geleverd, die natuurlijk ten goede komt aan alle internen.
Wij huisvesten : volleybal, beachvolleybal, voetbal, tafeltennis en atletiek.

Ons doel is internen optimaal te begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.
Onze begeleiding bestaat uit studiebegeleiding en persoonlijkheidsvorming.

Ons internaatteam is een partner in de opvoeding waarbij ieder zijn rol opneemt (intern, ouders, school). Het internaat biedt de nodige structuur en een veilige omgeving waardoor de intern er zich thuis kan voelen. Het internaat heeft ook een pedagogische functie; het biedt studiebegeleiding, laat internen kennismaken met kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten om de eigen talenten en interesses te ontdekken en stimuleert de persoonlijkheidsvorming. Internen leren er essentiële sociale vaardigheden.

 

TOP