FORGOT YOUR DETAILS?

ONS AANBOD IN HET CENTRUM LEREN EN WERKEN

Het Centrum Leren en werken is een leer- en opleidingssysteem waarin leerlingen leren kunnen combineren met werken. Dat kan voor alle jongeren vanaf 16 jaar of voor jongeren vanaf 15 jaar die reeds het eerste en het tweede leerjaar secundair onderwijs volgden. Jongeren die om uiteenlopende redenen 5 dagen op de schoolbanken niet meer zien zitten, kunnen kiezen voor een ander systeem om aan de leerplicht te voldoen.

In het Centrum Leren en Werken proberen we zoveel mogelijk met een eigen aanpak en individueel werken naar voor te komen: kleine leerlingengroepen, intensieve begeleiding en een individueel leertraject aangepast aan de werk- of opleidingssituatie van de jongere. Leerlingen in Leren en Werken, krijgen 2 dagen per week schoolse vorming in het CLW. Deze vorming omvat 5 lesuren PAV, 2 lesuren MVT Frans en 8 lesuren beroepspraktijk. Daarnaast wordt van alle leerlingen een voltijds engagement (= voltijdse weekinvulling) verwacht via tewerkstelling, deelname aan een aanloopfase of inschakeling in een NAFT-traject.

CONTACTGEGEVENS EN INSCHRIJVINGEN

Neem ook eens een kijkje op onze Facebook en Instagram!

 

Infofilmpje CLW

OPLEIDINGEN LEREN EN WERKEN

Logistiek helper in de zorginstellingen

Lineaire opleiding

De logistiek helper werkt samen met en onder toezicht van het verzorgend personeel. Hij/zij helpt de verpleegkundigen en verzorgenden door een aantal ondersteunende taken uit te voeren. De logistiek helper neemt niet deel aan de verzorging van de zorgvrager.

Voor meer informatie klik hier

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier

Verzorgende

Lineaire opleiding

De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij vangt hiermee tijdelijke of permanente tekorten in de zelfzorg op. De verzorgende waarborgt daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.

Voor meer informatie klik hier

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier

 

 

Begeleider in de kinderopvang

Lineaire opleiding

De begeleider in de kinderopvang begeleidt en verzorgt baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot en met de basisschool. Afhankelijk van de leeftijd, de doelgroep en de opvangvoorziening heeft de begeleider een aantal kinderen bij zich in de groep. Hij is verantwoordelijk voor het welzijn van elk van hen. Daarbij houdt hij rekening met leeftijd, belangstelling en noden. Kinderparticipatie loopt als een rode draad doorheen het takenpakket.

Voor meer informatie klik hier

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier

 

Administratief Medewerker

Modulaire opleiding

De administratief medewerker staat in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken aan de hand van instructies, het bijhouden van een klassement, het uitvoeren van ondersteunende taken bij meetings en het uitvoeren van ondersteunende kantoortaken.

Voor meer informatie klik hier

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier

 

Winkelbediende

Modulaire opleiding

De winkelbediende staat in voor het aanvullen en presenteren, het beheer van de voorraad, de controle op prijsaanduidingen, het verkopen, het begeleiden en adviseren van de klant, diefstalpreventie, het afhandelen van de verkoopstransactie en het bedienen van de kassa.
De opleiding winkelbediende bestaat uit 5 modules:

 • Aanvulwerk
 • Kassawerk
 • Klantencontact
 • Presentatiewerk
 • Verkoop

Voor meer informatie klik hier

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier

Magazijnmedewerker

Modulaire opleiding

De magazijnmedewerker ontvangt en laadt goederen. Hij pakt de goederen uit en in, sorteert en controleert ze, maakt ze verzendklaar, verplaatst ze en slaat ze op. Hij gebruikt hierbij hulpmiddelen zoals transpallet, duivel, ... en stapelhulpmiddelen zoals pallet, box, kooi, ... en past stapeltechnieken toe. De magazijnmedewerker telt, scant en registreert de goederen. Hij controleert de bijhorende documenten en vult ze in.

Voor meer informatie klik hier

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier

 

Keukenmedewerker

Modulaire opleiding

De keukenmedewerker voert volgens instructies van de verantwoordelijke voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) en vaat uit. Hij verwerkt ingrediënten tot basisbereidingen binnen een keuken door het toepassen van de basiskooktechnieken stoven, koken, bakken en blancheren.

Voor meer informatie klik hier

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier

 

Hulpkok

Modulaire opleiding

De hulpkok voert voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) in functie van warme en koude keukenbereidingen uit. Hij verwerkt ingrediënten door het toepassen van basiskooktechnieken tot warme en koude keukenbereidingen. Hij bestelt en ontvangt voedingsmiddelen binnen de keuken. Hij organiseert, volgt keukenprocessen op en geeft instructies aan de keukenmedewerker.

Voor meer informatie klik hier

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier

 

 

Hulpkelner

Modulaire opleiding

De hulpkelner voert de voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) voor de zaal en de bar uit. Hij helpt bij het onthaal en de bediening van de klanten. Hij ruimt de tafels af na de dienst en verzorgt de mise-en-place voor de volgende dienst.

Voor meer informatie klik hier

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier

 

 

Kapper

Modulaire opleiding

In de opleiding "Kapper" leert men klanten ontvangen, adviseren en helpen bij de keuze van kapsels, haarsnitten en haarstukken, rekening houden met modetrends, de kenmerken en de wensen van de klant en het adviseren en verkopen van producten teneinde autonoom haarbehandelingen te realiseren vanuit esthetisch en hygiënisch oogpunt met respect voor de geldende regels binnen het kapsalon.

Voor meer informatie klik hier 

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier

Medewerker groen- en tuinbeheer/aanleg

Modulaire opleiding

In de opleiding “Medewerker groen- en tuinbeheer” leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes teneinde deze in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

Tuinbeheer: voor de kostenraming van 2020-2021 klik hier

Voor meer informatie klik hier

Tuinaanleg: voor de kostenraming van 2020-2021 klik hier

Voor meer informatie klik hier 

Fietsmecanicien

Modulaire opleiding

De fietsmecanicien bouwt volgens constructeurvoorschriften fietsen op en stelt ze af. Hij onderhoudt en voert herstellingen uit. Hij vervangt hierbij onderdelen en bouwt toebehoren in of op.

Voor meer informatie klik hier

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier

 

 

 

OPLEIDINGEN DUAAL LEREN

Magazijnmedewerker duaal (2e graad)

In de opleiding magazijnmedewerker duaal leert men specifieke werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling en het naleven van kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen teneinde de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen.

Voor meer informatie klik hier

Polyvalent administratief ondersteuner duaal (2e graad)

In de opleiding polyvalent administratief ondersteuner duaal leert men het in opdracht uitvoeren van eenvoudige (geïnformatiseerde) administratieve taken rekening houdend met de opdrachtvereisten teneinde de vlotte algemene werking van het bedrijf te ondersteunen.

Voor meer informatie klik hier

Keukenmedewerker duaal (2e graad)

In de opleiding keukenmedewerker duaal leert men helpen bij de ontvangst van voedingsmiddelen in de keuken, ingrediënten verwerken tot basisbereidingen door het toepassen van basis kooktechnieken, verwerkte producten opslaan en de keuken schoonmaken teneinde een kwaliteitsvolle maaltijd af te leveren aan de gast.

Voor meer informatie klik hier

Hulpkelner duaal (2e graad)

In de opleiding hulpkelner duaal leert men de kelner te helpen bij het klaarmaken van de zaal, het indekken van de tafels, het onthalen van de gasten, het opdienen van gerechten en dranken, en het afruimen en schoonmaken met het doel de gast optimaal te bedienen.

Voor meer informatie klik hier

Restaurant en keuken duaal (3e graad)

keuken_clw_leuven

In de opleiding restaurant en keuken duaal leert men - voedingsmiddelen binnen de keuken te bestellen en te ontvangen, de noodzakelijke voorbereidingen te doen, koude en warme maaltijden volgens de gepaste culinaire technieken en/of volgens technische fiche te bereiden, de gerechten af te werken en de kwaliteit te controleren teneinde kwaliteitsvolle maaltijden af te leveren aan de gast; - de gasten te ontvangen, gerechten en dranken voor te stellen, bestellingen op te nemen en door te geven aan het bar- of keukenpersoneel, dranken en/of gerechten te serveren en ze eventueel aan tafel af te werken, af te rekenen teneinde de gast optimaal te bedienen. De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 verschillende contexten namelijk zaal en keuken.

Voor meer informatie klik hier

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier

Logistiek duaal (3e graad)

In de opleiding logistiek duaal leert men specifieke uitvoerende taken en werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling (rekening houdend met kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen) en de correcte uitvoering van de coördinatiemaatregelen superviseren die genomen worden door de leidinggevende met als doel de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen. Bijkomend bestuurt men een intern transportmiddel en houdt men zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften om laad- en loswerkzaamheden, opslag- en bevoorradingswerkzaamheden en werkzaamheden met betrekking tot het transporteren van ladingen uit te voeren.

Voor meer informatie klik hier

Logistiek assistent magazijn duaal (specialisatiejaar)

In de opleiding logistiek assistent magazijn duaal leert men het administratief ondersteunen van alle of een gedeelte van de logistieke activiteiten (ontvangst, opslag, voorbereiding van orders, bevoorrading, behandeling (VAL), …) hierbij rekening houdend met eisen (timing, kwaliteit, kostprijs, duurzaamheid, veiligheid, hygiëne, …) teneinde het logistieke proces van de afdeling/de organisatie/het bedrijf optimaal te laten verlopen.

Voor meer informatie klik hier

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier 

Commercieel assistent duaal (specialisatiejaar)

In de opleiding commercieel assistent duaal leert men het commercieel en administratief behandelen van bestellingen van klanten, het oog hebben voor kwaliteit (service, kost, termijn, …), het geven van technische ondersteuning en informatie aan klanten over de producten en/of diensten van de onderneming en het verwerven en behouden van een klantenbestand om zo de verkoop te stimuleren.

Voor meer informatie klik hier

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier

Zorgkundige duaal (specialisatiejaar)

In de opleiding zorgkundige duaal leert men onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op te volgen, deze te begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven en in te staan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn. In de opleiding leert men binnen een gestructureerde equipe te werken en leert men samen met de verpleegkundige en cliënt het zorgplan op te stellen waarbij de zorgprioriteiten bepaald worden. Per cliënt plant en voert de zorgkundige de zorg op systematische wijze uit conform het individueel zorgplan rekening houdend met de prioriteiten, de continuïteit van de zorg, geplande onderzoeken, tijdsbesteding, wensen,… van de cliënt. De zorgkundige rapporteert steeds aan de verpleegkundige onder wiens toezicht hij/zij werkt.

De zorgkundige kan worden tewerkgesteld in de volgende contexten:
• algemeen ziekenhuis;
• ziekenhuis voor geestelijke gezondheidszorg;
• geriatrisch ziekenhuis;
• palliatief ziekenhuis;

Voor meer informatie klik hier

Voor de kostenraming van 2020-2021 klik hier 

Kinderbegeleider duaal (specialisatiejaar)

In de opleiding kinderbegeleider duaal leert men

 • baby’s en peuters op te voeden, hen te verzorgen en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde baby’s en peuters in hun algemene ontwikkeling te stimuleren en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen;
 • schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd te begeleiden en bij te dragen aan hun algemene ontwikkeling, dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving teneinde het kind zich goed te laten voelen en de ouders als eerste opvoeders te ondersteunen. In het kader van een brede inzetbaarheid van de jongeren op de arbeidsmarkt is er de mogelijkheid om leerlingen voor maximaal ¼ van de werkplekcomponent in een ruimere context relevante werkervaring op te laten doen.

Voor meer informatie klik hier 

Voor de kostenraming voor 2020-2021 klik hier 

Nieuws

Infoavond op 1 juni om 19u

Inschrijven via https://forms.gle/iFPLrA7fywuSY8fK7 

Nieuwe duale opleidingen 2e graad:

 • Magazijnmedewerker duaal
 • Hulpkelner duaal
 • Keukenmedewerker duaal
 • Polyvalent administratief medewerker duaal

Wil je graag op de hoogte blijven van de opleidingen, activiteiten,... van het Centrum Leren en Werken Leuven? Volg ons dan op Facebook, Instagram of TikTok.

TOP