FORGOT YOUR DETAILS?

SMARTSCHOOL

Toelichting

Heb je vragen? Stuur je email naar smartschool@karedingenhof.be.

De elektronische leeromgeving Smartschool biedt tal van mogelijkheden voor leerlingen en ouders. Zowel leerlingen als ouders ontvangen bij het begin van het schooljaar een eigen gebruikersnaam en wachtwoord waarmee ze op het systeem kunnen inloggen.

Deze gegevens worden door de opvoeder bij elke leerling in de agenda genoteerd. De gegevens op de leerlingenaccount en ouderaccount zijn identiek: zo kunnen ouders de digitale activiteit van hun dochter/zoon volgen. Het interne e-mailverkeer is echter enkel toegankelijk voor de hoofdgebruiker.

Door te reageren op het welkomstbericht dat de klassenleraar stuurt naar zowel leerlingen als ouders, bevestigen zij hun aanmelding op Smartschool. Vanaf dat moment kunnen leerlingen en ouders met alle schoolbetrokkenen (leerlingen, leraren, opvoeders, directie, CLB) via Smartschool communiceren. U wordt ook via deze weg geïnformeerd over het uur van uw afspraken voor het oudercontact.

School maakt spelregels voor Smartschool

Campus Redingenhof sluit zich aan bij dit artikel uit Klasse betreffende smartschoolgebruik:

"School maakt spelregels voor Smartschool"

https://www.c-and-a.com/be/nl/shop/online-respectvol-omgang

Naast het interne e-mailsysteem wordt Smartschool ook gebruikt voor pedagogisch-didactische doeleinden. Zo wordt voor een aantal vakken een 'groep' aangemaakt waarin de leraar documenten (cursusonderdelen, toetsen, taken) plaatst zodat de leerling deze kunnen downloaden. De leerling kan haar/zijn eigen werk bijhouden onder 'Mijn documenten' (een virtuele USB-stick). De leerling laadt de documenten opnieuw op wanneer ze zijn afgewerkt, zodat de leraar deze kan verbeteren. De leerlingen die thuis niet over een pc of een internetverbinding beschikken, kunnen voor, tussen of na de lesuren in het OLC terecht. Zij kunnen hiervoor een pc reserveren via de OLC-beheerder.

Het systeem laat leerlingen en ouders ook toe de cijfers per vak digitaal op te volgen (SKORE). U komt rechtstreeks bij het openingsscherm van Smartschool terecht wanneer u klikt op de knop 'Smartschool' bovenaan op deze webstek.

Voor vragen m.b.t. Smartschool kunt u mailen naar onze smartschoolbeheerder (smartschool@campusredingenhof.be).

TOP