FORGOT YOUR DETAILS?

OUDERCONTACT

OUDERCONTACT

Toelichting

Wij organiseren vijf oudercontacten per schooljaar, waarop alle leraren, opvoeders, directieleden, technisch adviseurs en het CLB beschikbaar zijn om de resultaten en de attitude van uw dochter/zoon te bespreken.
We werken voor het oudercontact met een systeem van afspraken: u krijgt via het rapport een brief mee waarop u kan aanduiden met wie u tijdens het oudercontact wenst te spreken; de opvoeders verwittigen u via Smartschool van het uur van uw afspraak. U kunt tijdens de oudercontacten terecht in het Open Leercentrum voor vragen m.b.t. Smartschool.
De data van deze oudercontacten en  van de rapporten zijn vermeld in de schooljaarkalender die bij het begin van het schooljaar wordt meegegeven aan de leerlingen en die u ook terugvindt op deze webstek.
TOP