FORGOT YOUR DETAILS?

OUDERCONTACT

OUDERCONTACT

Toelichting

Wij organiseren vijf oudercontacten per schooljaar, waarop alle leraren, opvoeders, directieleden, technisch adviseurs en het CLB beschikbaar zijn om de resultaten en de attitude van uw dochter/zoon te bespreken.
We werken voor het oudercontact met een online systeem van afspraken, waarbij u zelf via deze oudercontactmodule een afspraak maakt bij de gewenste leraar of leraren op een bepaald uur. U krijgt ruim op voorhand bericht over dit afsprakensysteem en de werkwijze ervan.
De data van deze oudercontacten en  van de rapporten zijn vermeld in de schooljaarkalender die bij het begin van het schooljaar wordt meegegeven aan de leerlingen en die u ook terugvindt op deze webstek (klik hier).
TOP