FORGOT YOUR DETAILS?

Dagindeling

De groep eerste graad studeert in de studiezaal. Zij gaan vroeger dan de tweede en derde graad slapen en wordt er een algemene stilte gevraagd. Er wordt alle dagen 1 uur studie voorzien. Dit kan ten allen tijde uitgebreid worden naar 2 uur. Zo lang de internen toekomen met 1 uur studie en de resultaten goed zijn, worden extra activiteiten ingericht en kunnen de trainingen blijven doorgaan. Deze extra activiteiten kunnen zijn : zwemmen, wandeling, buitensporten, filmavond, gezelschapsspellen, … Op woensdagnamiddag is er een begeleide activiteit voor de leerlingen die geen training hebben. Deze extra activiteiten vallen onder het kostgeld. De voorbije schooljaren waren dit onder andere blotevoetentocht, schaatsen, Technopolis,… Op het internaat is ook veel creamateriaal aanwezig.

De tweede en derde graad studeren op hun kamer. De maaltijden worden gezamenlijk gebruikt in de refter samen met de eerste graad. Op elke verdieping is er een opvoeder verantwoordelijk voor de studie, toezicht op de hygiënische verzorging, orde en het garanderen van de nachtrust. Indien de studieresultaten niet voldoen, of op vraag van jongere of ouder, kan er gestudeerd worden op de rotonde onder het toeziend oog van de opvoeder.

Er is een strikte scheiding tussen jongens- en meisjesgang.

Na de studieperiode hebben de internen de keuze tussen:

·        Op hun eigen kamer te vertoeven (onder actief toezicht van een opvoeder);

·        Deel te nemen aan sportactiviteiten op de speelplaats of in de kelder, op de rotonde of in de ontspanningsruimte te verblijven (onder actief toezicht van de opvoeder).

De 2e en 3e graad hebben de mogelijkheid om het internaat op woensdagnamiddag te verlaten. Slechts na ondertekening van de ouders en met goedkeuring van de betreffende federatie kan deze toestemming worden verleend. Het formulier verleent de intern(e) echter geen recht tot het verlaten van het internaat. De beheerder kan steeds beslissen deze toelating tijdelijk of definitief in te trekken. Idem voor de aanvraag van clubtrainingen na de lesuren.

 

Dagindeling 1ste graad

 

06.55 Opstaan – klaarmaken

07.40 De leerlingen verlaten de internaatkamers ten laatste om 07.40 uur en gaan ontbijten (ontbijt is mogelijk tussen 07.15 uur en 08.15 uur); de kamer is netjes opgeruimd (bed, kast, bureau). Dagelijks worden enkele kamers uitgepikt en gecontroleerd. Indien de kamer niet in orde is volgt een sanctie. Indien je te laat komt aan het ontbijt wacht je een extra taak.

08.15 Leerlingen gaan op eigen initiatief naar de respectievelijke school en houden zich op in de polyvalente zaal (bij regenweer) of de speelplaats van Campus Redingenhof. Ten laatste 08.20 uur heeft iedereen de refter verlaten.

09.00 Internaat gesloten

12.00 – 13.45 Middagmaal

13.45 Activiteit op woensdagnamiddag

15.00 Internaat open

17.00 – 18.00 Studie - Groep 1

17.30 Avondmaal

18.00 Ontspanning

19.00 Studie - Groep 2

20.00 Ontspanning

21.15 Avondtoilet voor de leerlingen 1ste graad. Gsm en laptop worden afgegeven aan de opvoeder. Alle leerlingen naar de eigen kamer. 

21.30 Doven van de lichten voor de 1ste graad

 

Dagindeling 2de – 3de graad  

 

06.55 Opstaan – klaarmaken

07.40 De leerlingen verlaten de internaatkamers ten laatste om 07.40 uur en gaan ontbijten (ontbijt is mogelijk tussen 07.15 uur en 08.15 uur); de kamer is netjes opgeruimd (bed, kast, bureau). Dagelijks worden enkele kamers uitgepikt en gecontroleerd. Indien de kamer niet in orde is volgt een sanctie. Indien je te laat komt aan het ontbijt wacht je een extra taak.

08.15 Leerlingen gaan op eigen initiatief naar de respectievelijke school en houden zich op in de polyvalente zaal (bij regenweer) of de speelplaats van Campus Redingenhof. Ten laatste 08.20 uur heeft iedereen de refter verlaten.

09.00 Internaat gesloten

12.00 Middagmaal

Vanaf 15.00 Internaat open

17.00 – 18.00 Studie, vrijdag internaat gesloten om 16.30 uur.

18.00 – 18.50 Avondmaal

19.00 Studie tot 20.00 uur, op woensdag tot 20.30 uur

20.00 Avondactiviteit tot 21.55 uur

21.55 Avondtoilet. Volledige stilte in de trappenhal. TV en internet worden afgesloten. Iedereen gaat naar de eigen kamer

22.15 Doven van de lichten voor 2de – 3de graad

 

 

TOP