FORGOT YOUR DETAILS?

DAGINDELING

DAGINDELING

Campus Redingenhof

Dagindeling Campus Redingenhof

a) De tijdsindeling wordt door iedereen gerespecteerd (uitzondering zie punt f)

Deze lesuren gelden van maandag tot vrijdag. Woensdagnamiddag ben je vrij.

08.30 - 09.20 uur: les 1
09.20 - 10.10 uur: les 2
10.10 - 11.00 uur: les 3
11.00 - 11.15 uur: pauze
11.15 - 12.05 uur: les 4
12.05 - 12.55 uur: les 5

12.55 - 13.45 uur: middagpauze
13.45 - 14.35 uur: les 6
14.35 - 15.25 uur: les 7
15.25 - 16.15 uur: les 8

b) Bij het eerste belsignaal respectievelijk om 8.28 uur, 11.13 uur, en 13.43 uur ga je in de rij staan op de plaats aangeduid met het nummer van je klaslokaal. Enkel in het geval van hevige neerslag of extreem koude temperaturen mogen de leerlingen van de polyvalente zaal onmiddellijk naar het klaslokaal gaan, waar ze in stilte in de gang wachten op de leraar.

c) Je wacht er ordelijk op de leraar die je bij het tweede belsignaal naar het klaslokaal begeleidt. Bij afwezigheid van de leraar wacht je tot een vervanger of opvoeder je komt halen.

d) Indien je te laat op school aankomt, ga je onmiddellijk naar de opvoeder. Hier wordt uur van aankomst en eventuele reden in je agenda genoteerd. Wanneer je de klas binnenkomt, bied je spontaan je agenda ter controle aan je leraar aan.

e) In de gangen en de traphal doe je het rustig aan. Elkaar omhelzen en kussen doe je niet. Je gaat in stilte het klaslokaal binnen.

f) Uitzondering: de mogelijkheid bestaat dat er klassen tijdens de middag les volgen en dat hun middagpauze verzet wordt naar het 6e lesuur.

Vakantie- en verlofregeling

De schoolkalender krijg je bij inschrijving en/of bij de start van het schooljaar en vind je ook terug op Smartschool en deze website (klik hier).

De leerlingen hebben vrij op de volgende dagen:

- 3 oktober 2019: Pedagogische studiedag

- 4 oktober 2019: Facultatieve vrije dag

- 14 oktober 2019: Begeleidende klassenraden (BKR1) voor leerlingen van de 1ste, 2de en 3de graad

- 16 oktober 2019: Begeleidende klassenraden (BKR1) voor leerlingen van de 2de en 3e graad in de namiddag

- 26 oktober tot en met 3 november 2019: Herfstvakantie

- 18 en 19 december 2019: Begeleidende klassenraden (BKR2)

- 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020: Kerstvakantie

- 22 februari 2020 tot en met 1 maart 2020: Krokusvakantie

- 2 april 2020: Begeleidende klassenraden (BKR1) voor leerlingen van de 1ste, 2de en 3de graad

- 4 april 2020 tot en met 19 april 2020: Paasvakantie

- 1 mei 2020: Feest van de arbeid

- 21 en 22 mei 2020: O.H. Hemelvaart

- 1 juni 2020: Pinkstermaandag

- 24, 25, 26 en 29 juni 2020: Delibererende klassenraden (DKR)

TOP