FORGOT YOUR DETAILS?

OKAN

ONTHAALKLAS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

Ben jij nieuw in België? Wil jij de Nederlandse taal leren? Ben je tussen de 12 en 18 jaar? Dan ben jij bij OKAN op de juiste plaats. In onze onthaalklassen zorgen we voor een warme en veilige leeromgeving. Een geëngageerd team van leerkrachten begeleidt jou op maat en geeft jou een brede basis om aan je toekomst te werken. Samen met jouw klasgenoten leer je de Nederlandse taal en onze maatschappij beter kennen. We zorgen samen voor voldoende stabiliteit en structuur. Je kan hier zijn wie je bent! Diversiteit zien we als een verrijking.

Are you new to Belgium? Would you like to learn the Dutch language? Are you between 12 and 18 years old? In that case OKAN is just right for you. Our reception classes offer a warm and safe learning environment. A dedicated team of teachers will offer you personal guidance, providing you with the broad foundation you need to build your own future. Together with your classmates, you will learn the Dutch language and you will learn more about our society. Together, we offer the required stability and structure. Here, you can really be yourself! To us, diversity is a source of wealth.

Vous êtes nouveaux en Belgique ? Voulez-vous apprendre la langue néerlandaise ? Vous avez entre 12 et 18 ans ? Alors chez OKAN, vous êtes au bon endroit. Dans nos classes d'accueil, nous offrons un environnement d'apprentissage chaleureux et secure. Une équipe d'enseignants engagés vous offrira un accompagnement personnalisé et vous donnera une large base pour travailler sur votre avenir. Avec vos camarades de classe, vous apprenez à mieux connaître la langue néerlandaise et notre société. Ensemble, nous assurons une stabilité et une structure suffisantes. Ici, vous pouvez être qui vous êtes ! Nous considérons la diversité comme un enrichissement.

Brochure OKAN

3 kernwaarden OKAN

TOEKOMSTGERICHT TAALONDERWIJS,  SCHOOLSE VAARDIGHEDEN &
PARTICIPATIE IN DE SAMENLEVING

Binnen OKAN creëren we een veilige en ondersteunende leeromgeving waar wij inzetten op toekomstgericht taalonderwijs, schoolse vaardigheden en participatie in de samenleving. We streven ernaar dat leerlingen taalkrachtig worden om de stap naar het regulier onderwijs te kunnen zetten.

AANBOD

Op basis van observatie, diagnostiek en de schoolse voorgeschiedenis van de leerling wordt er een individueel traject in niveaugroepen uitgestippeld. Leerlingen krijgen 28u les per week:

22u Nederlands (o.a. ICT, Actua, Burgerschap, Modules…)

2u Sport

2u Levensbeschouwing

2u Wiskunde

TEAM

Binnen OKAN werken we met een klein multidisciplinair team van leerkrachten. Er is ook een leerlingenbegeleider en coördinator. Na het onthaaljaar volgen onze vervolgcoaches de leerlingen verder op in het reguliere onderwijs.

OKAN PRAKTISCH

Vragen? Inschrijven?

U kunt terecht bij  Stéphanie Danckaert (OKAN-coördinator)

Campus Redingenhof

Redingenstraat 90, 3000 Leuven

T 016 31 98 74

okan@karedingenhof.be

TOP