FORGOT YOUR DETAILS?

OKAN

ONTHAALKLAS VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

3 kernwaarden OKAN Huis11

VISIE (VER)

We proberen een VEILIGE THUISHAVEN te creëren zodat leerlingen vlot de Nederlandse taal kunnen verwerven. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen die zich thuis voelen op school, zich beter kunnen ontplooien. Zorg op school en samenwerking met het netwerk van de leerling vinden we dan ook erg belangrijk.

Verder willen we samen met de leerlingen op ontdekking gaan en de buurt EXPLOREREN Zo werken we aan een vlotte integratie en inburgering. We slaan ook bruggen met de reguliere school en organiseren snuffelstages. Leren door te doen vinden we erg waardevol.

Okan maakt Campus Redingenhof nog RIJKER AAN DIVERSITEIT We zien dit als een kracht en gaan voor een kleurrijke en authentieke school waar er respect is voor elkaars eigenheid.

AANBOD

Op basis van observatie, diagnostiek en de schoolse voorgeschiedenis van de leerling wordt er een individueel traject in niveaugroepen uitgestippeld. Leerlingen krijgen 28u les per week:

22u Nederlands (o.a. ICT, Actua, Burgerschap, Modules…)

2u Sport

2u Levensbeschouwing

2u Wiskunde

TEAM

Binnen OKAN werken we met een klein multidisciplinair team van leerkrachten. Er is ook een leerlingenbegeleider en coördinator. Na het onthaaljaar volgen onze vervolgcoaches de leerlingen verder op in het reguliere onderwijs.

OKAN PRAKTISCH

Vragen? Inschrijven?

U kunt terecht bij  Stéphanie Danckaert (OKAN-coördinator)

Schooljaar 2019-2020:

Go! middenschool Ter Beuke

Rerum Novarumlaan 1, 3010 Kessel-Lo

T 016 25 32 12

okan@msterbeuke.be

Schooljaar 2020-2021:

Campus Redingenhof

Redingenstraat 90, 3000 Leuven

T 016 31 97 10

okan@karedingenhof.be

TOP