FORGOT YOUR DETAILS?

SCHAKELJAAR

Het schakeljaar is bedoeld als een brug tussen het huidige niveau van onderwijs en de toekomstige professionele ambities. Het doel is om studenten te voorzien van een brede basis van kennis en vaardigheden, terwijl ze tegelijkertijd worden uitgedaagd om hun intellectuele nieuwsgierigheid en leergierigheid te ontwikkelen.

Dit schakeljaar biedt een gevarieerd curriculum dat algemene vakken en talen omvat, maar ook verdieping biedt in economische en natuurwetenschappelijke disciplines. Studenten zullen worden aangemoedigd om hun analytische vermogen te ontwikkelen door complexe vraagstukken binnen deze vakgebieden te onderzoeken en te doorgronden.

Het streven is niet alleen om kennis te vergaren, maar ook om vaardigheden te ontwikkelen die essentieel zijn voor succes in professionele contexten. Dit omvat kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communicatievaardigheden en teamwork.

Door een breed scala aan onderwerpen te verkennen, krijgen studenten de kans om hun interesses te ontdekken en te verfijnen, en tegelijkertijd een solide basis te leggen voor verdere studie of loopbaanontwikkeling. Of ze nu geïnteresseerd zijn in economie, natuurwetenschappen of een ander vakgebied, dit schakeljaar zal hen helpen hun horizon te verbreden en hun potentieel volledig te benutten.

Het uiteindelijke doel van dit schakeljaar is om studenten voor te bereiden op hogere studies en een succesvolle toekomst, waarin ze kunnen bijdragen aan de samenleving en zichzelf voortdurend blijven ontwikkelen als kritische denkers en leiders op hun vakgebied. 

7e naamloos leerjaar - SCHAKELJAAR

Iets voor jou?

Dit zevende leerjaar is een voorbereidend jaar op hoger onderwijs. Een uitgesproken interesse wordt verwacht voor wiskunde en wetenschappen. Ook bedrijfsbeheer of natuurwetenschappen staan op het programma.

Wil jij na het 6e jaar in een arbeidsmarktgerichte opleiding (BSO) verder studeren? Heb je zin om na een praktijkgerichte opleiding goed voorbereid te starten in het hoger onderwijs? Dan is het 7e leerjaar BSO gericht op het hoger onderwijs iets voor jou. Je algemene kennis en taalvaardigheid worden uitgebreid en je ontwikkelt de vaardigheden die nodig zijn om te starten  in een opleiding in het hoger onderwijs.

Meer info: www.onderwijskiezer.be

TOP