FORGOT YOUR DETAILS?

STUDIEBEGELEIDING & LEREN LEREN

STUDIEBEGELEIDING & LEREN LEREN

De huiswerkklas en Leren leren

De huiswerkklas

Doel

Wij willen die leerlingen kansen geven die door omstandigheden thuis geen of onvoldoende steun krijgen bij het studeren/huiswerk en die zelf over onvoldoende mogelijkheden beschikken om zelfstandig aan de slag te gaan.

We trachten

 • ·         hen te leren zich te organiseren
 • ·         hen te leren plannen
 • ·         tips aan te reiken bij het studeren
 • ·         hen te leren zich te concentreren
 • ·         hen te motiveren

 

Aanpak

 1. Dagen en uren

- Er is mogelijkheid om in de huiswerkklas te blijven op dinsdag en donderdag van 15.25 uur tot 17.00 uur.

 1. Lokalen

- De leerlingen van de eerste graad zitten in lokaal B004. Zij zitten alleen per tafel.

- De leerlingen van de tweede en derde graad zitten in het OLC ( als ze met de computer moeten werken ) of werken aan de grote tafel. Als ze prikkelarm willen werken mogen ze ook in de B004!

 1. Lesstof

- Tijdens de eerste 10 minuten gaat de begeleider bij elke leerling kijken wat hij/zij moet maken en leren tegen de volgende dag. De begeleider controleert ook of het blaadje van de planning is ingevuld. ( Deze liggen op de grote tafel als de leerlingen binnenkomen..).

- De begeleider vraagt aan de leerlingen welk vak ze het minst graag doen. Aan dit vak beginnen ze. Eerst leren ze de les en daarna maken ze eventuele taken.

- Het kan zijn dat een leerling geen huiswerk heeft tegen de volgende dag, dan maakt hij/zij huiswerk voor de dag erna of kijkt hij/zij reeds na wat men die dag heeft gezien.

 1. Begeleiding van de leerlingen

- De leerlingen mogen te allen tijde vragen aan de begeleider hoe ze aan iets moeten beginnen, uitleg vragen of om bevestiging vragen.

- De begeleider geeft natuurlijk zelf ook uitleg over hoe ze moeten leren, bijv. hoe leer ik nieuwe woordjes van Frans, hoe zoek ik mijn doelstellingen van biologie, hoe leer ik mijn definities van wiskunde,…?

- Als de leerlingen gedaan hebben met een taak steken ze hun vinger op, de begeleider kijkt of ze het goed gemaakt hebben. Het is niet de bedoeling dat de begeleider een taak gaat verbeteren.

- Als de leerlingen gedaan hebben met een les of klaar zijn met leren steken ze ook hun vinger op. De  begeleider ondervraagt kort de leerlingen. Kennen ze de leerstof dan kunnen ze beginnen aan een volgende taak of les.

 1. Communicatie school - ouders

- De leerlingen melden zich als ze binnen komen in het OLC. Dit wordt genoteerd.

- De begeleider vult bij elke leerling het blad in de agenda in met het tijdstip van vertrek opdat de ouders op de hoogte zijn of hun kind wel geweest is. Ook het blaadje van de planning steek je in de agenda. Namelijk: wat hebben ze reeds gedaan, hebben ze goed gewerkt, wat moeten ze eventueel thuis nog doen?

- Na de periode van de huiswerkbegeleiding zullen wij een kort verslag in het LVS zetten.

 1. Algemene bemerkingen

- Belangrijk voor de leerlingen is het positief benadrukken van wat ze doen. De  begeleider moet regelmatig zeggen dat ze goed bezig zijn maar natuurlijk ook wanneer ze iets op een verkeerde manier studeren.

- Wanneer de school merkt dat een leerling onvoldoende gemotiveerd is en daardoor geen vooruitgang boekt, of anderen stoort kan de school de begeleiding vroegtijdig stoppen.

- Met de ouders is op voorhand afgesproken wanneer hun kind naar huis gaat ‘s avonds. Sommige leerlingen mogen naar huis wanneer ze klaar zijn: de leerkracht vult dan het uur van vertrek in in de agenda. Andere leerlingen blijven altijd tot een welbepaald uur.

Leren leren

Doel

Wij willen die leerlingen kansen geven die niet of onvoldoende zelfstandig kunnen studeren. Het gaat hierbij niet om kennisoverdracht, maar om vaardigheidstraining. Niet:” Wat moeten we hen leren?’ maar: ‘Hoe helpen we leerlingen graag en zelfstandig leren?

We trachten

 • ·         hen te leren zich te organiseren
 • ·         hen te leren plannen
 • ·         hoofd- van bijzaken onderscheiden
 • ·         hen te leren zich te concentreren
 • ·         hen te motiveren
 • ·         met eigen woorden iets weergeven
 • ·         een schema maken

 

Aanpak

 1. Dagen en uren

- De leerling wordt doorverwezen naar leren leren door: de leerlingenbegeleider; de klassenraad; op vraag van de ouders en op eigen verzoek.

- De lessen zijn niet verplicht. De leerling wordt uitgenodigd om naar de sessies leren leren of leren samenvatten te komen.

- De lessen gaan door tijdens de POP-uren, springuren en zeer uitzonderlijk tijdens de lessen.

 1. Lokalen

- De leerlingen van de eerste graad krijgen groepsgewijs leren leren.

- De leerlingen van de tweede en derde graad zitten in het OLC ( als ze met de computer moeten werken ) of werken aan de grote tafel

 1. Lesstof

- We hebben zelf een cursus samengesteld. We proberen zo veel mogelijk met de lesstof van nú te oefenen.

 1. Begeleiding van de leerlingen

- Er zijn 2 mensen voltijds aanwezig om de leerlingen te begeleiden. Ook is er een mogelijkheid voor het verkrijgen van een Buddy voor Nederlands en Frans.

 1. Communicatie school - ouders

- De afspraken worden in de agenda genoteerd.

- Bij een eerste afspraak worden de ouders en de opvoeder op de hoogte gesteld.

- Indien de les doorgaat tijdens de les van een collega, wordt deze van te voren gevraagd of dit past

- Na de periode van de begeleiding zullen wij een kort verslag in het LVS zetten.

 1. Algemene bemerkingen

- Belangrijk voor de leerlingen is het positief benadrukken van wat ze doen. De  begeleider moet regelmatig zeggen dat ze goed bezig zijn maar natuurlijk ook wanneer ze iets op een verkeerde manier studeren.

- Wanneer de school merkt dat een leerling onvoldoende gemotiveerd is en daardoor geen vooruitgang boekt, of niet meewerkt kan de school de begeleiding vroegtijdig stoppen.

- Na afloop krijgen de leerlingen “ voorrang” tot het werken in het OLC.

TOP