FORGOT YOUR DETAILS?

Inschrijven

Daar ons internaat verbonden is met de topsportschool van Campus Redingenhof is bij convenant bepaald dat leerlingen met een topsportstatuut voorrang hebben op de kamers in het internaat. Dit houdt in dat de populatie internen jaarlijks herbekeken wordt. Niet-topsportleerlingen worden automatisch op de wachtlijst geplaatst tot wanneer elke topsportfederatie met zekerheid het benodigde aantal kamers kan doorgeven aan de internaatbeheerder. Bij de niet-topsportleerlingen geldt een voorrangsregel voor sportleerlingen van Campus Redingenhof.

Voorafgaand aan de inschrijving wordt een intakegesprek met de nodige diepgang gevoerd met enerzijds de ouders (liefst met beiden), kandidaat-intern en anderzijds de internaatbeheerder.

We onderscheiden volgende stappen:

  • Peilen naar de motivatie en het verwachtingspatroon van ouders en kandidaat-intern;
  • Stimuleren van het wederzijds vertrouwen;
  • Nagaan waaraan de opvoeders vooral aandacht moeten schenken (medische en psychische problemen, leermoeilijkheden, …);
  • Observeren van de relatie en communicatie ouder(s)-kind;
  • Toelichting van de internaatwerking, leefregels en betalingsvoorwaarden.

 

Na een positief intakegesprek kan de kandidaat-intern ingeschreven worden, als alle formaliteiten vervuld zijn. Deze formaliteiten houden in : de inschrijvingsbundel ingevuld indienen alsook de waarborg storten voor de kamer.

 

TOP