FORGOT YOUR DETAILS?

ONZE STRUCTUUR IN DE EERSTE GRAAD

ONZE STRUCTUUR IN DE EERSTE GRAAD

A-STROOM: eerste jaar (1A)

In het eerste jaar heb je 32 lesuren per week. Het basispakket van 27 uur vormt het grootste deel en is voor alle eerstejaars hetzelfde. Binnen onze OOM-uren bieden we onderwijs op maat naargelang de noden van uw kind. Wij zetten in op een brede eerste graad door modules aan te bieden zodat leerlingen kunnen ontdekken waar hun talenten liggen, waardoor hun schoolloopbaan vlot verloopt. Daarnaast maken leerlingen een keuze voor sport of STEM.

1A: info over studieprofielen, lessentabellen of kostenramingen 2022-2023 (klik op de links):

- 1A sport (optie voetbal en omnisport):

- 1A topsport (alleen voor leerlingen met een erkend topsportstatuut) (tafeltennis, voetbal meisjes, volleybal):

- 1A STEM:

A-STROOM: tweede jaar (2A)

In het tweede jaar heb je 32 lesuren per week. Het basispakket van 25 uur vormt het grootste deel en is voor alle tweedejaars hetzelfde. In 2A krijg je 2 uur differentiatie en remediëring (OOM). De leerlingen maken een keuze tussen Sport, STEM, Maatschappij & Welzijn of Economie en Organisatie. Via modules hebben ze hier in het eerste jaar van mogen proeven. Na het eerste jaar kijken we samen met de leerkrachten in welk domein je profiel het best tot zijn recht komt. We zetten dit jaar in op financiële geletterdheid en mediawijsheid.

2A: info over studieprofielen, lessentabellen of kostenramingen 2022-2023 (klik op de links):

- 2A sport (optie voetbal en omnisport) :

- 2A topsport (alleen voor leerlingen met een erkend topsportstatuut) (tafeltennis, voetbal meisjes, volleybal):

- 2A STEM-technieken: mechanica-elektriciteit & grafische technieken:

- 2A economie & organisatie:

- 2A maatschappij & welzijn:

B-STROOM: eerste jaar (1B)

BE TOP: de B-TOP klas staat voor toponderwijs in de B-stroom via Teamgerichte Ondersteuning en Projectwerking. Als leerling krijg je de vakken PAV, Frans, techniek en LO in co-teaching. Daarnaast werk je op woensdag aan modules om je talenten te ontdekken en ontwikkelen zodat het keuzeproces vlot verloopt. Je bepaalt zelf mee jouw tempo en wij ondersteunen je waar dat nodig is. Binnen PAV werken de leerlingen geïntegreerd aan verschillende vakken (Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, natuurwetenschappen).

1B: info over studieprofielen, lessentabellen of kostenramingen 2022-2023 (klik op de links):

- 1B:

B-STROOM: tweede jaar (2B)

In 2B heb je 20 uur basisvorming en 2 uur differentiatie en remediëring binnen ondersteuning op maat (OOM). In het tweede jaar kan je een aantal keuzes maken binnen de verschillende domeinen in de basisoptie.

2B: info over studieprofielen, lessentabellen of kostenramingen 2022-2023 (klik op de links):

- 2B STEM-technieken:

- 2B economie & organisatie - maatschappij & welzijn:

TOP