FORGOT YOUR DETAILS?

ONZE EERSTE GRAAD

SAMEN LEVEN, SAMEN LEREN

In onze eerste graad willen we een leef- en leergemeenschap vormen door een plek te creëren waar iedereen respectvol met elkaar omgaat, elkaars verschillen worden omarmd en samen leren centraal staat.

Wij creëren een leeromgeving waar verantwoordelijkheid, engagement en respect heel belangrijk zijn. Op deze manier werken wij aan een fijne school waar je jezelf kan zijn en je thuis kan voelen. Je leert bij ons op verschillende manieren. Binnen projecten, modules en geclusterde vakken krijg je de kans om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Tegelijkertijd krijg je een bredere kijk op de wereld om je heen. Ons doel is om een school te zijn waar we samen leven en samen leren. Dit betekent dat wij waarden als solidariteit, verdraagzaamheid en samenwerking heel belangrijk vinden. Wij willen een veilige en respectvolle leer- en leefomgeving bieden waarin je je comfortabel voelt om je mening te uiten en van elkaar te leren. Als warm lerarenteam geloven wij in elke leerling en bieden wij jou alle leerkansen. Zo zetten wij sterk in op het aanleren van leerstrategieën die jou helpen je leerdoelen te bereiken.

We stimuleren groei, we dagen uit, we meten leerwinst!

BROCHURE EERSTE GRAAD

PRESENTATIE INFOMOMENT EERSTE GRAAD

A-STROOM: eerste jaar (1A)

SPORT OPTIE VOETBAL OF OMNISPORT
TOPSPORT: TAFELTENNIS, VOETBAL MEISJES, VOLLEYBAL
(alleen voor leerlingen met een erkend topsportstatuut)
STEM
ECONOMIE & ORGANISATIE
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Lessentabel

A-STROOM: tweede jaar (2A)

SPORT OPTIE VOETBAL OF OMNISPORT
TOPSPORT: TAFELTENNIS, VOETBAL MEISJES, VOLLEYBAL
(alleen voor leerlingen met een erkend topsportstatuut)
STEM-TECHNIEKEN
ECONOMIE & ORGANISATIE
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Lessentabel

B-STROOM: eerste jaar B-TOP

B-TOP
Lessentabel

PROJECT

  • Teambuilding
  • STEM-technieken (metaal, hout, elektriciteit, grafische technieken)
  • mediawijsheid (computervaardigheden + sociale media)
  • wetenschap (wetenschappelijke vaardigheden)
  • op ontdekking (ontdekken van eigen talenten als
    voorbereiding op de studiekeuze)

B-STROOM: tweede jaar B-TOP

STEM-TECHNIEKEN
STEM / ECONOMIE & ORGANISATIE
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
/ ECONOMIE & ORGANISATIE
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN 

Lessentabel

TOP