FORGOT YOUR DETAILS?

SPORT & TOPSPORT

MOVE, MIND & BODY

Een sportleerling op Campus Redingenhof vindt zichzelf terug in de kernwaarden MOVE, MIND en BODY.

MOVE staat voor doelbewust bewegen en het creëren van een ver ontwikkeld lichaamsbesef binnen verschillende sportcontexten, zowel bij individuele sporten (bv. atletiek, ritmiek, gymnastiek en zwemmen), als bij teamsporten (bv. voetbal, basketbal en handbal).

Daarnaast zetten wij hoog in op onze MIND. Om je lichaam op een verstandige manier te leren gebruiken en je doelen te bereiken, heb je een portie kennis en inzicht in de algemene wetenschappen, sportwetenschappen en talen nodig. Bovendien kan je je doelen alleen maar bereiken met een juiste motivatie binnen alle aspecten van de opleiding.

Tenslotte brengt onze BODY ons tot het integreren van deze verschillende wetenschapsdomeinen. Binnen de richting sport doen wij alles in functie van ons lichaam om prestaties, gezondheid en psychologisch denken te verbeteren.

Brochure sport

ADEM TOPSPORT, GA VOOR GOUD!

Binnen de opleiding topsport streven we er naar om niet alleen al onze leerlingen VER te brengen, maar ook dat ze topsport ADEMen. Verantwoordelijkheid, engagement, respect, attitude, discipline, 

excelleren en motivatie zijn onze kernwaarden waar we dagelijks mee aan de slag gaan.

We leren de leerlingen hun eigen leerproces in handen te nemen waardoor zij sneller zelfstandig worden. Begeleid zelfstandig leren vormt de rode draad over de verschillende graden heen (1ste, 2de en 3de graad). Leraren nemen de rol van coach op en bewaken binnen dit proces de kerntaken van het leren (kwalificeren, talentontwikkeling, leervermogen en betrokkenheid).

Binnen Topsport leren we de leerlingen Excelleren! We laten de leerlingen schitteren, uitblinken, uitmunten en dit zowel binnen hun studie als binnen hun topsport. Een goed evenwicht vinden tussen beide is in dit verhaal belangrijk.

Elke dag leggen we de lat hoog! De hoogste lat bereiken kan je zowel binnen de dubbele finaliteit als binnen de doorstroomrichting. Beide richtingen zijn bedoeld om na het secundair onderwijs nog verdere studies te kunnen aanvatten.

Je bent goed in wetenschappen of economie, maar ook wiskunde en talen schrikken je niet af alsook de discipline tot zelfstudie. Je bent in het bezit van een topsportstatuut (toegekend door Sport Vlaanderen).

Brochure Topsport
Schoolkalender Topsport

We stimuleren groei, we dagen uit en we meten leerwinst!

SPORTWETENSCHAPPEN & SPORT

DOORSTROOM TWEEDE GRAAD
SPORTWETENSCHAPPEN
OPTIE VOETBAL, OMNISPORT, BASKET EN DANS

DOORSTROOM DERDE GRAAD
SPORTWETENSCHAPPEN
OPTIE VOETBAL, OMNISPORT, BASKET EN DANS

DUBBELE FINALITEIT TWEEDE GRAAD
SPORT

OPTIE VOETBAL, OMNISPORT EN BASKET EN DANS

DUBBELE FINALITEIT DERDE GRAAD
SPORTBEGELEIDING
OPTIE VOETBAL, OMNISPORT EN BASKET EN DANS

Lessentabel doorstroom
Lessentabel dubbele finaliteit
Studieprofiel

TOPSPORT

DOORSTROOM TWEEDE GRAAD
TOPSPORT-NATUURWETENSCHAPPEN
TOPSPORT-ECONOMIE

DOORSTROOM DERDE GRAAD
TOPSPORT-WETENSCHAPPEN
TOPSPORT-ECONOMIE

DUBBELE FINALITEIT TWEEDE GRAAD
TOPSPORT

DUBBELE FINALITEIT DERDE GRAAD
TOPSPORT

Lessentabel doorstroom
Lessentabel dubbele finaliteit
Studieprofiel

(enkel voor leerlingen met een erkend topsportstatuut) 

TOP