FORGOT YOUR DETAILS?

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN

Toelichting

Op Campus Redingenhof hechten wij veel belang aan de noden van elk kind. Daarom is het belangrijk dat wij met ons team alles doen om elk kind zo VER mogelijk te brengen in hun schoolloopbaan. Niet elk kind begint met dezelfde kansen en wij gaan actief om met deze diversiteit.

Binnen ons Gelijke-Onderwijskansen-beleid proberen wij al onze leerlingen optimaal te begeleiden zodat zij de kans krijgen zich volwaardig te ontwikkelen, los van etnische afkomst, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke overtuiging of financiële achtergrond.

Wij hebben aandacht voor studiekeuze, talent, schoolmoeheid, leerbegeleiding, differentiatie, taalvaardigheid, betrokkenheid en welbevinden. Elk kind staat centraal en heeft nood aan bepaalde onderwijsbehoeften. Onze Campus wil zoveel mogelijk het parcours van elke kind volgen en middelen inzetten om elk kind optimale kansen te bieden.

De analyse van de enquête die 3-jaarlijks bij zowel leraren als leerlingen wordt uitgevoerd (oktober 2014), geeft ons een beeld van de werkpunten binnen de school. De acties die binnen het GOK-beleid worden gevoerd maken deel uit van één van de vijf thema’s die voorgesteld werden in het decreet Gelijke Onderwijskansen:

1. Taalvaardigheidsonderwijs

2. Omgaan met diversiteit

3. Doorstroming en oriëntering

4. Leerlingen – en ouderparticipatie

5. Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen

Toch proberen wij rekening te houden met alle thema’s en deze mee op te nemen in onze dagdagelijkse werking.

TOP