FORGOT YOUR DETAILS?

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN

GELIJKE ONDERWIJSKANSEN

Toelichting

Op Campus Redingenhof hechten wij veel belang aan de noden van elke leerling. Daarom is het belangrijk dat wij met het team alles doen om elke leerling zo VER mogelijk te brengen in hun schoolloopbaan. Niet iedereen begint met dezelfde kansen en wij gaan actief om met deze diversiteit.

Ons gelijke-onderwijskansen-beleid is er op gericht om elke leerling, ongeacht diens afkomst, (financiële) thuissituatie of thuistaal, zo VER mogelijk te brengen en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Binnen GOK proberen we met concrete acties tegemoet te komen aan de extra noden die onze indicatorleerlingen hebben. Daarnaast proberen we met brede zorgmaatregelen extra leerkansen te creëren voor alle leerlingen.

We zetten actief in op studiekeuze, leerbegeleiding, differentiatie, taalvaardigheid, (ouder)betrokkenheid en welbevinden. Hierbij gaan we uit van de onderwijsnoden van de leerling en staat hij steeds centraal.

TOP