FORGOT YOUR DETAILS?

Openstelling internaat

Het internaat is voor de internen opengesteld gedurende het ganse schooljaar, behalve op de officiële verlofdagen en tijdens vakantieperioden. Tijdens de normale lesweek is dit van zondagavond 19.30u tot en met vrijdagavond 16.30u. Bij officiële verlofdagen, pedagogische studiedagen en klassenraden is het internaat open op de avond voor de dag van het opnieuw hervatten van de lessen om 19.30u zoals op een zondagavond. De dag voor officiële verlofdagen, pedagogische studiedagen en klassenraden sluit het internaat die avond om 16.30u zoals op een vrijdagavond.

Binnenkomst op zondagavond:
Leerlingen middenschool verwachten wij op internaat tussen 19.30u en 21.00u.
Leerlingen bovenbouw verwachten wij op internaat tussen 19.30u en 21.30u.

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken en dient vooral te worden overlegd met de internaatbeheerder.

 

TOP