FORGOT YOUR DETAILS?

SCHOOLAGENDA

Schoolagenda

De schoolagenda is één van belangrijkste werkinstrumenten bij de dagelijkse werking van de school.

Digitale agenda

We werken in alle graden met een digitale agenda. Hierin vullen leraren het lesonderwerp, de geplande testen en taken in. Dit betekent dat elke leerling en ouder op Smartschool kan zien wanneer de leerkrachten taken en toetsen hebben opgegeven en tegen wanneer die taken en toetsen moeten afgewerkt zijn. Leerlingen die thuis geen toegang hebben tot het internet kunnen terecht in het OLC om hun digitale agenda te raadplegen.

Papieren agenda

Naast de digitale agenda is er voor de leerlingen een papieren agenda waar enkel taken en testen worden genoteerd. Ook eventuele nota’s voor ouders en andere communicatie tussen de school en de ouders/leerling wordt in de papieren agenda genoteerd.

Ook de opvoeders en de leerlingenbegeleiding gebruiken de papieren agenda als registratie- en communicatiemiddel. Zij noteren hierin de datum, het uur en de reden van het laatkomen, de ontvangst en wettiging van afwezigheden en eventuele sancties die gegeven worden.

Via de papieren agenda wordt ook verwezen naar brieven die met de leerlingen worden meegegeven. Ook ouders kunnen via de agenda een mededeling doen of een vraag stellen aan de leraren, opvoeders en de directie. Voor deze mededelingen is ruimte voorzien bij het einde van elke week, onderaan op de pagina.

De klassenleraar kijkt na of de leerling haar/zijn agenda correct en volledig invult. Wij vragen de ouders om de agenda van hun dochter/zoon wekelijks na te kijken en te handtekenen.

TOP