FORGOT YOUR DETAILS?

TAALBELEID

TAALBELEID

Visie

Taalbeleid-1

Op Campus Redingenhof proberen we voor elke leerling een taalrijk klimaat te creëren. Hierbij focussen we ons vooral op het actief en passief in contact komen met de Nederlandse taal in alle vakken. Voor taalzwakke en ex-OKAN-leerlingen richten we enkele specifieke acties in. Ons hoofddoel is elke leerling de kans bieden zich optimaal te ontplooien. Hier speelt Nederlands vaak een grote én belangrijke rol. We trachten zo de slaagkansen van elke leerling te verhogen.

We werken daarom aan drie volgende aspecten om dit te verwezenlijken.

Krachtige talige leeromgeving

Het creëren van een krachtige talige leeromgeving is van uiterst belang bij taalverwerving. Een veilig en positief klasklimaat is een voorwaarde om tot leren te komen. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen, stimuleren we in elk vak de taalverwerving. Hierbij wordt er ook gedifferentieerd zodat elke leerling de kans krijgt om op zijn/haar tempo te werken.
In deze krachtige leeromgeving gaat elke leerkracht ook op zoek naar de noden bij de leerlingen en probeert hier algemene ondersteuning bij te geven.

Remediërende maatregelen

Remediëren gebeurt op verschillende vlakken en momenten. Dankzij een goed georganiseerde zorgklas verloopt remediëring zeer goed op onze campus. Het blijft niet alleen bij de zorgklas, ook onze leerkrachten hebben hier oog voor en proberen op verschillende manieren te remediëren. We werken vanuit enkele algemene remediërende maatregelen, maar bekijken ook elk probleem apart en gaan op zoek naar de meest geschikte oplossing.

Compenserende maatregelen

Als campus bieden wij heel wat compenserende maatregelen voor leerlingen met een taalachterstand of met een leerstoornis die de taalverwerving belemmert. Deze maatregelen dienen om de leerlingen op weg te helpen en te ondersteunen bij taalproblemen.

 

Onze campus heeft heel wat te bieden en het talent van elke leerling staat steeds centraal. Elke bijdrage die wij hieraan kunnen leveren, is een uitdaging die wij niet uit de weg zullen gaan. In onze visie taalbeleid verwachten wij van de leerling, leerkracht en externen verantwoordelijkheid, engagement en respect. Samen raken we zo immers VER.

TOP