FORGOT YOUR DETAILS?

GEZONDHEIDSBELEID

GEZONDHEIDSBELEID

Toelichting

Foto gezondheidsbeleid

“Gezondheid is een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, waarbij iedereen de kans moet hebben om als mens capaciteiten te ontwikkelen en te gebruiken met een maximaal aantal vrijheidsgraden en keuzemogelijkheden.” (Wereldgezondheidsorganisatie, 1986)

Campus Redingenhof Leuven draagt het welbevinden van alle leerlingen en leraren hoog in het vaandel. De berichten over slechte voedingspatronen, te weinig lichaamsbeweging en overgewicht bij jongeren doen het ergste vermoeden. Daarnaast zijn we niet blind voor de problematiek van middelengebruik (sigaretten, alcohol, drugs).

Campus Redingenhof anticipeert hierop door een geïntegreerd gezondheidsbeleid op poten te zetten met een werking op klas-, school- en omgevingsniveau. Gezondheidseducatie in de klas (aanbrengen van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes) wordt aangevuld en ondersteund door een schoolspecifiek gezondheidsbeleid met structurele maatregelen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de lokale context en de partners rondom de school (CLB, CAW, LOGO, politie, pedagogische begeleidingsdienst).

Door de volgende acties moedigen we gezond gedrag aan, en proberen we experimeteergedrag uit te stellen of te vermijden: fruitverdeling op woensdag, voorzien van drinkwaterfonteintjes, verwijdering van snoep- en frisdrankautomaten, aanbieden van een rookstopcursus, organisatie van het Sportival (sportdag), deelname aan de "20 kilometer van Brussel", gezond ontbijt bij de startdag, middagsport, sport-GWP's, naschoolse sportcompetities.

Alle leerlingen die tijdens de middagpauze een warme maaltijd nemen, kunnen kiezen voor topsportvoeding. Dit menu wordt samengesteld door een sportdiëtiste van BLOSO; binnen elke maalijd wordt extra aandacht besteed aan het gebruik van magere vleessoorten, voldoende variatie wat betreft koolhydraten, volle granen en groenten.

TOP