FORGOT YOUR DETAILS?

STAGES

STAGES

Toelichting leerlingenstage

De leerlingenstage is een belangrijke component in de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt/werkvloer.

Een goede afstemming en een stevig relatienetwerk tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en de dienstenwereld is bijgevolg onontbeerlijk. Daarom hecht Campus Redingenhof Leuven veel belang aan de integratie van de stages in het opleidingsaanbod van de afdelingen TSO en BSO. Door onze stages verwerven onze leerlingen inzicht in hun persoonlijke capaciteiten, worden ze vertrouwd gemaakt met de realiteit van het beroep, en ontdekken ze de meerwaarde van relevante ervaring.

Onze school streeft ernaar om via de juiste stages haar leerlingen de mogelijkheid te bieden de aangeleerde competenties verder te ontwikkelen en toe te passen. Stages stellen de leerlingen in staat zich een beeld te vormen van het latere beroepsleven en dragen bij tot hun sociale- en persoonlijkheidsvorming. Onze stagebegeleiders en de stagementors trachten via de stages het leerproces van de leerlingen te stimuleren. Anderzijds streven we ernaar om door middel van de stages competente afgestudeerde leerlingen met de juiste attitudes aan de bedrijfswereld aan te brengen.

Campus Redingenhof Leuven wil haar leerlingen zoveel mogelijk zelfstandigheid en ondernemingszin bijbrengen. Daarom mogen de leerlingen zelf hun stageplaatsen uitzoeken en de eerste contacten leggen. Uiteraard waken onze stagebegeleiders over de kwaliteit van en de samenwerking met de stageplaatsen. Indien een leerling zelf geen stageplaats vindt, zal de stagebegeleider contact opnemen met mogelijke stageplaatsen en de leerling begeleiden naar een voor haar/hem geschikte stageplaats. De stagebegeleider zal tevens nagaan of de stageplaats voldoende mogelijkheden biedt om te zorgen voor de juiste kennisoverdracht en ervaringsmogelijkheden (concretisering van de leerplandoelstellingen). Onze stagebegeleiders volgen ook de werkpostfiche van elke stageplaats op.

De stages in het vijfde jaar zijn vooral gericht op het openen van de arbeidswereld voor de leerlingen. Het overwinnen van de drempelvrees bij de omzetting van de leerstof in de uitoefening ervan op de werkvloer is hierbij essentieel. De stages in het zesde en zevende jaar zijn, zoals hierboven omschreven, een stevige voorbereiding op het latere beroepsleven. Afhankelijk van de studierichting en studiejaar bestaan onze stages uit blokstages, alternerende stages of een combinatie van de twee.

TOP