FORGOT YOUR DETAILS?

SCHOOLRAAD

SCHOOLRAAD

De schoolraad is een verplicht adviesorgaan van de school met delegaties uit personeel, ouders, leerlingen, gecoöpteerden en leden die ambtshalve lid zijn.

Voorzitter: Luc Van Goethem

Leden van de schoolraad van Campus Redingenhof (alfabetisch geordend)

Adriaens Els

Cauwelier Charlotte

Clinckemaillie Denis

Convens Günther

De Guise Sara

Haesaerts Veronique

Jaucot Bernard

Peeters Jean-Pierre

Peeters Karel

Proesmans Toon

Pypops Rudi

Van Goethem Luc

Vanheyste Anke

Vanlaer Patrick

Verschueren Anita

Vinckx Rik

 

 

TOP