FORGOT YOUR DETAILS?

SCHOOLRAAD

SCHOOLRAAD

De schoolraad is een verplicht adviesorgaan van de school met delegaties uit personeel, ouders, leerlingen, gecoöpteerden en leden die ambtshalve lid zijn.

Voorzitter: Luc Van Goethem

Leden van de schoolraad van Campus Redingenhof (alfabetisch geordend)

Adriaens Els

Cauwelier Charlotte

Clinckemaillie Denis

Convens Günther

Dekocker Saskia

De Guise Sara

Haesaerts Veronique

Jaucot Bernard

Peeters Jean-Pierre

Peeters Karel

Proesmans Toon

Pypops Rudi

Van Goethem Luc

Vanheyste Anke

Vanlaer Patrick

Verschueren Anita

Vinckx Rik

 

 

TOP