FORGOT YOUR DETAILS?

DE ZESDEJAARS TELLEN AF...

welke keuze volgend jaar?

ZIE VERDER
Hogeschool of Universiteit? Of de arbeidsmarkt?

ORIËNTERING EN DOORSTROMING

ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING

Welke keuze? We helpen je graag!

Om te zorgen dat elk kind het VER kan brengen in zijn schoolloopbaan is het belangrijk dat het kind de juiste keuze maakt. Als school moeten wij onze leerlingen begeleiden in dit keuzeproces. Zelfconceptverheldering, horizonverruiming en keuzebekwaamheid zijn de drie belangrijkste processen waaraan wij werken in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) vanaf het 1e jaar tot en met het 6de of 7de jaar.

Wij gaan ervan uit dat een kind met een positief zelfbeeld steviger in de wereld staat en daardoor gemakkelijker keuzes kan maken omdat hij/zij zichzelf goed kan inschatten. Om te werken aan dat zelfvertrouwen en zelfinzicht van onze leerlingen zijn er heel wat instrumenten en projecten ontwikkeld waar wij mee aan de slag gaan. Wij zetten ze even op rijtje…

Overzicht studiekeuzebegeleiding:

In het 1e en 2e jaar (eerste graad) werken we met de methode WATHOE - leren leren/leren kiezen. Hierdoor leren leerlingen studiemethodes en attitudes aan om de schoolloopbaan succesvol te laten verlopen. Daarnaast wordt er ingezet op bewustmaking en zelfconceptverheldering, twee belangrijke stappen binnen het studiekeuzeproces. Onze leerlingen van de eerste graad kunnen ook beroep doen op een buddy via het buddysysteem. Ze krijgen dan extra ondersteuning na school van studenten aan de lerarenopleiding van de hogeschool. Alle leerlingen kunnen daarenboven vanaf het eerste jaar gebruik maken van de huiswerkklas.

Elk 3e jaar heeft een POP-uur waar hun persoonlijk ontwikkeling centraal staat. Zij werken rond zelfinzicht (digitaal portfolio), talentontdekking en –ontwikkeling, groepsdynamiek en zelfreflectie. Hiermee zetten we in op zelfconceptverheldering en horizonverruiming. Dit alles past opnieuw binnen het kader van OLB. Dit POP-uur wordt volgend jaar ook georganiseerd in het 4e. Vanaf het 5e jaar werken we binnen alle vakken verder aan het digitaal portfolio. Binnen onze vloten wordt het actieplan OLB opgenomen en geïntegreerd. (Zie deelplan OLB.)

In de schakeljaren, het 2e en 4e jaar, geeft een studiecoach uitleg over alle mogelijkheden die er zijn in het 3e en 5e jaar (bij ons op school en elders). Op die manier bieden we de leerlingen een breed keuzespectrum. Er volgen oriënteringsdagen voor de leerlingen. Tijdens deze dagen kunnen leerlingen een afspraak maken met een studiecoach om te reflecteren over hun studiemethode en/of –houding, of om samen op zoek te gaan naar een goede studiekeuze. (= Horizonverruiming en keuzebekwaamheid).

In het 6e en 7e jaar bereiden we de leerlingen voor op hun studiekeuze voor het hoger onderwijs of op hun loopbaan op de arbeidsmarkt. In samenspraak met het CLB geven we in alle klassen uitleg over hoger onderwijs. We brengen ook een bezoek aan de SID-in. Tijdens de les maar ook op de schoolverlatersdag van de VDAB (BSO) krijgen de leerlingen sollicitatietrainingen, gaan we op zoek naar de ideale baan voor hun profiel of naar aansluitende opleidingen die bij hun profiel passen. We maken hen wegwijs in alle tools zoals Onderwijskiezer & Columbus. We schrijven hen in bij VDAB … Leerlingen ASO volgen daarnaast hoorcolleges en/of workshops aan de universiteit.Onze topsporters krijgen specifiek uitleg over het topsportstatuut in het hoger onderwijs en over studeren in het buitenland met een sportbeurs. (= Verkennen aanbod, horizonverruiming, keuze maken en binding aan je keuze.)

Om ouders en leerlingen optimaal te informeren over de studie- en beroepskeuze werden in Smartschool twee vakken aangemaakt : ‘Wat in het secundair? en ‘Wat na het secundair?’

Wij organiseren elk jaar een Infoavond EHBS (Eerste Hulp Bij Studiekeuze) voor ouders. Op deze infoavond voor ouders en leerlingen willen wij ouders een zicht geven op de studiekeuzemogelijkheden bij ons en elders. Wij wijzen de ouders ook op het belang van een juiste keuze voor hun kind en hoe zij hun kind hier het best bij begeleiden. De avond start met een algemene inleiding waarin wij het keuzeproces uitleggen, daarna splitsen wij ons op in groepen (2e jaar, 4e jaar en laatstejaars).

Voor meer informatie over studiekeuze en verder studeren verwijzen we u graag naar www.onderwijskiezer.be

TOP