FORGOT YOUR DETAILS?

OPEN LEERCENTRUM

OPEN LEERCENTRUM

Toelichting OLC

Klik hier voor het Reglement Open Leer Centrum (OLC) 2019-2020

Binnen al onze opleidingen wordt veel belang gehecht aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van de leerlingen. De attitude 'levenslang leren' is in onze snel veranderende maatschappij immers een must.

Onze leerlingen oefenen de vaardigheden die ze hiervoor nodig hebben via BZL-opdrachten (Begeleid Zelfstandig Leren). Hierin leren ze, individueel of in kleine groepjes, met de verschillende media werken, deze tegenover elkaar af te wegen en hun eindresultaat aan de groep voor te leggen.

Het OLC is hiervoor uitgerust met 32 computers die aangesloten zijn op het internet, een ruimte met tafels voor overleg en een Smartboard (een computergestuurd aanrakingsgevoelig bord) dat o.a. gebruikt wordt voor het geven van presentaties. Dyslectische leerlingen kunnen in het OLC gebruik maken van het programma Sprint, dat elektronisch tekstmateriaal voorleest.

Het OLC is ook buiten de lesuren voor de leerlingen toegankelijk mits reservatie via Smartschool of via de OLC-beheerder.

TOP