FORGOT YOUR DETAILS?

KLASSENRAAD

KLASSENRAAD

Toelichting

De  studieresultaten en de studieattitude van de leerlingen worden vier keer per jaar besproken op de klassenraad. Op deze klassenraad zijn alle vakleraren van een bepaalde klas samen met een vertegenwoordiger van het CLB aanwezig onder voorzitterschap van de directeur.

De drie eerste klassenraden (oktober, december en maart) zijn begeleidende klassenraden: deze evalueren de evolutie van de leerling, rekening houdende met inzet, motivatie en de socio-emotionele achtergrond van de leerling. De beslissing van de klassenraad wordt gecommuniceerd in de commentaar onderaan op het rapport. De klassenraad kan beslissen om voor een bepaald vak een studiebegeleidingsplan (SBP) op te stellen. De vakleraar bepaalt de noden van de leerling en legt in een aantal duidelijk omschreven stappen vast hoe de leerling het tekort voor dit leerstofonderdeel kan wegwerken.

De laatste klassenraad (juni) is de delibererende klassenraad. De procedures en criteria van de delibererende klassenraad zijn beschreven in het schoolreglement, en leiden tot duidelijke en gemotiveerde beslissingen (A-, B- en C-attest) en adviezen. Indien blijkt dat een leerling een belangrijk leerstofonderdeel niet voldoende beheerst, kan de klassenraad beslissen om voor volgend schooljaar een remediëringsplan (RP) op te stellen.

Deze bepalingen zijn terug te vinden in het schoolreglement: klik hier.

TOP